ساختمانی و مهندسی گوپله - دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

ساختمانی و مهندسی گوپله

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 6663
نمایش داده شده: 17
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۰ ۱۶:۱۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: محمد نبی گوهرگانی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۰۳ ۱۶:۱۹:۳۰
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (1109)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
ساختمانی و مهندسی گوپله

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا