گالری فرش داوری - بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 97 - - نمایشگاه بین المللی اصفهان

گالری فرش داوری

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 5694
نمایش داده شده: 42
انقضا: ۱۳۹۸-۱۰-۱۶ ۱۰:۴۲:۰۰
شماره تماس مدیریت:داوری
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۰-۰۹ ۱۰:۴۳:۱۷
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (1073)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246849
گالری فرش داوری

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا